FOR LENGE SIDEN 3

 LITT OM VIKINGENE

Vikingtiden

Vikingtiden var den siste del av yngre jernalder i Norden. Regnes å omfatte tiden fra ca. 800, da de første vikingraidene mot England og Vest -Europa er dokumentert, til midten av 1000-tallet. 


FAMILIEN

Vikingene levde i storfamilier. Barn, foreldre og besteforeldre levde ilag. Når den eldste sønnen tok over gården ble han familieoverhode og ansvarlig for storfamiliens velferd. Han måtte forsørge hele storfamilien. De fleste vikingfamilier hadde hund og i hvert fall i fra ca. år 1000 hadde de også katter. De viktigste næringsveiene var fedrift, sauehold, jordbruk, fiske og jakt.

Kona i huset, hadde ansvaret for at maten skulle rekke til alle under den lange, mørke vinteren. Kvinnens arbeidsfelt var prinsipielt sett "innenfor dørstokken", mannens utenfor. Kvinnearbeidet innbefattet omsorgen for barna, mat- og melkestellet som kjerne smør og yste ost, tørke og røke fisk og kjøtt, stell av dyrene og tilvirkning av garn og klær. Blant kvinnens "sysler" var antagelig også tungarbeid som det å dra handkvernen og å bære vann. Dessuten tok kvinnene del i slåttonn og skurdonn. Hun skulle også ha kunnskap om urter for å kunne lage medisin til de syke og sårede.

Hun hadde ansvaret for driften av gården når mannen var på handelsreiser, jaktet eller dro i viking og hun kom sjelden eller aldri utenfor hjembygden. I rike familier hadde hun treller og tjenere til hjelp. Som et synlig tegn på sin stilling og makt fikk hun ved bryllupet nøklene til husets forrådskister. Nøklene bar hun i et belte rundt midjen

 HÅNDVERK

I vikingtiden må det ha vært profesjonelle håndverkere, jernsmeder, gullsmeder, kammakere, skipsbyggere, spesialarbeidere i klebersteinindustrien, trolig også skomakere og ikke å forglemme den profesjonelle gruppe av treskjærere og tekstilkunstnere.

I vikingtiden ble alt som de unge kunne trene seg opp til betegnet som idretter. Begrepet inneholdt alt fra slik vi definerer idrett i dag til intellektuelle kunstarter som diktning (skaldene) og håndverk av alle slag. Skaldene sammenlignet seg ofte med den dyktige håndverkeren, og diktet ble kalt et smedarbeid. Håndverkere ble kalt "smiðr" (= smed), og det betegnet håndverkeren og kunstneren, enten han arbeidet med metaller, tre eller stein, laget redskaper eller smykker, bygde skip eller hus.

 


TEKSTIL

Vikingene hadde tekstiler av ull, lin og silke. Silken ble ikke laget i Norge. Tekstilarbeid var først og fremst kvinnearbeid.

 


HANDELSVARER

Vikingene var ikke bare krigere. I tillegg til at de drev med fiske, jakt og jordbruk med husdyrhold, var de også anstendige handelsmenn som drev både med import og eksport.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE