I DRØMMENS VERDEN
KRAFTDYR

Tilbedelse av dyreånder var menneskenes første religion og har blitt praktisert siden ca. 2 millioner–8000 f.Kr. 
Er våre veiledere og læremestere. De kommer ofte til oss under meditasjon, og når vi har *indre reiser* De kan fremstå i alle dyreskikkelser. Til og med insekter. Det er fordi dyr i naturen er like forskjellige som oss mennesker og våre forskjellige opphav. Alt fra de største havdyr til de minste insektene har sin egen betydning. Man har også indianernes dyretotem man kan tolke etter.

       

Du vet du har et kraftdyr,
dersom du ofte drømmer om et spesielt dyr. De kan også komme til deg gjennom meditasjon. Noen opplever å se dyr så fort de lukker øynene.Dette er da kraftdyr.
Din virkelige dyreånd er ikke en du velger selv, med den velger deg!

 
De kommer med budskap til oss som vi kan forstå gjennom å tolke dyrene. Om vi da slår opp på dette dyrets egenskaper, kan det være at vi forstår hva vi må integrere mer eller mindre av, i våre liv. Kanskje vi trenger å hente mer styrke? Bli mer selvstendig? Eller til og med gi slipp på kontroll. Leke mer? Eller ta ting mer seriøst. Betydningene er mange.
           

HER KOMMER NOEN:


And

Denne fugelen er yndig på vannet der den flyter rundt i sine vakre farger. Anden står for vannenergi. Den ser tydelig gjennom følelser og er en hjelper og veileder innen mystikken og klarsynhet!

Alligator/Krokodillen

Alligatoren/Krokodillen er et symbol på moderlig beskyttelse. Den har forbindelse til moder jord. Dette flotte og urgamle dyret er en beskytter mot manipulasjon. Den forstår bedrageri og falskhet og hevner seg gjennom å ha evnen til å være tålmodig. Er et symbol på innvielse. Alligatoren/Krokodillen har forståelse for været. Den har adgang til urgammel visdom.

Bison

Bison har en jordisk skaperevne. Den har kvinnelig mot og står for overflod. Bison er kunnskapsrik, generøs og gjestfri. Den deler ut arbeid, viser mot og styrke og tåler en utfordring. Den er en overlever. Den gir av seg selv for den store godheten og former fordelaktige planer.

Bjørn
Bjørnen, den godslige bamsen har forbindelse til det åndelige, og står for død, gjenfødelse og forandring. Den står også for selvanalyse, healing, og ensomhet. Bjørnen er astralt reisende. Den skaper drømmer, sjamaner og mystikk. Bjørnen bærer visdom, er en forsvarer og en hevner. Den drømmer og visualiserer!

Cobra
Denne spesielle slangen er en guide for sjelen og bærer med seg minner fra sjeleverden. Transformasjon og vidreutvikling av sjelen. Cobraen bærer med seg minner fra tidligere liv. Den bærer med seg visdom fra Gudinnen. Den står for frigjørelse fra religiøs forfølgese!

Coyote
Coyoten forstår at alle ting er hellig - likevel er ingenting hellig. Dens budskap er at vi må la alle våre påsatte masker falle av, for å kunne oppnå kontakt med kraften/kilden. Coyoten er intelligent. Den synger oss mennesker inn i eksistensen. Coyoten har likt et barn sin tro på sannhet. Den gir oss læren om hvordan oppdra være barn. Coyoten bringer oss regn. Den lærer oss evnen til å ikke ta oss selv så høytidelig og viser oss sin evne til å kunne le av sine egne feil. Coyoten plasserte Nord stjernen. Den er en *shapeshifter*. Den lærer oss å finne balansen mellom risiko og sikkerhet. Coyoten illuminerer og har evnen til å luske seg unna i stillhet.

Delfin
Delfinen er havets lekne barn. De elsker å boltre seg, leke, erte og lage skøyestreker. De har stor kunnskap om sjøen og er sjømennenes beskytter. Delfiner står for forandring, de har stor visdom og er i balanse og harmoni. Delfinene er dyktige på å kommunisere. De elsker sin frihet og er troverdige og tillitsfulle. De hjelper deg med å forstå kraften og styrken av rytmen og balansen i ditt liv. De minner deg på å puste ut og puste dypt for å løse intense følelser. Delfinene er vannelementets magikere. De hjelper deg også til å forstå at lek er viktig. Uten latter og smil, lek og morro, blir livet ganske dystert. Under reiser kan man svømme med disse fantastiske fiskene, eller man man går i ett med hverandre, og blir en delfin selv. Lek!

Elefant
Elefanten har kraft, styrke som stadig vokser seg sterkere. Når vi ser elefanten, gir den oss en følelse av en kongeverdighet. Elefanten er forbindelsen til urgammel visdom. Den fjerne og river ned hindringer og sperringer. Elefanten viser tillit og selvsikkerhet og er tålmodig. Den viser oss at vi har muligheter om vi bruker læren og utdannelse

Elg
Elgen`s visdom er å vedkjenne sannheter som sjelen har fornektet. Den beveger seg til og fra sjeleverden og inn i intet eller tomrommet. Elgen finner biter av sjelen som har vært gjemt. Den bygger selvrespekt, har styrke og visdom og er en brobygger til de eldste. Elgen har en uselvisk hastighet!


Firefisle/Øgle
Øglen/Firefislen har evnen til å løsrive seg selv fra sitt ego. Den har kraft til å fornye det som er gått tapt. Innen det åndelige symboliserer det også gjenfødelse. Øglen/Firefislen møter frykten ansikt til ansikt. Den kontrollerer drømmer og beveger seg i den andre verden.

Frosk
Frosken minner oss på at vi alle har et felles bånd med alt liv. Vi er alle i ett. Den synger sanger for å feire de urgamle, fra vannets begynnelse. Frosken står for transformasjon og renselse. Den er forståelsesfull innen følelser og står for gjenfødelse!

Gaupe
Gaupa har et skarpt syn. Den er forutseende. Gaupa har utviklet overnaturlige evner og følelser. Den er vakten over alle hemligheter og mysterier. Gaupa beveger seg mellom tid og rom

Geopard
Geoparden står for brorskap og sammenhørighet. Men den er undvikende og vanskelig å få fatt på. Geoparden har evnen til å fokusere intenst på noe for en kort periode. Den har evnen til å løpe raskt og komme hurtig opp i hastighet, akselerer tid. Geoparden har selvrespekt. Den har et skarpt syn! 

Gresshoppe
Gresshoppen, dette vakre syngende vesnet har som egenskap å hoppe over områder og tid. Den gir oss et utspring i tro. Gresshoppen hopper gjerne uten å vite hvor den vil lande, og er forbundet med astral reising. Den hopper over hindringer og nye sprang frem, den har også evnen til å forandre karrierer kvikt!

Gås
Gåsen har evnen til å bevege seg på stien som fører frem til sjelen. Den forstår makten av felleskapet. Gåsen viser oss at vi må være flinke til å hjelpe andre gjennom deres lidelse. Den symboliserer lykken.

Haren
Haren er en listig krabat. Den symboliserer paradoks og motsetning. Haren lever i sin egen forstand. Den er mottager og bærer av den skjulte læren og det intuitive budskap. Haren er kvikk i sin tankegang. Den er ydmyk og beveger seg gjennom frykten og stopper ikke opp. Haren har en sterk intuisjon.

Hegre
Denne fugelen har alle aspekter av ulikhet, den har selvtillit, utforsker grenser og er en oppdagelsesreisende. Hegren har selvfølelse, balanserer mellom flerfoldige oppgaver og viser verdighet!

Hest

Hesten er for mange et særdeles vakkert vesen som mange finner en god venn og glede i. Hesten står for kraft, gjennom motstand og utholdenhet. Den er trofast. Hesten har opprinnelig friheten til å løpe dit den vil og styrer sitt miljø. Den har forståelse for kraften som oppstår gjennom et ærlig samarbeid. Hesten er et klokt dyr som forstår følelser. Den står for komunikasjon. Hesten arbeider med å utvide sine egne potensielle evner. Den benyttes ofte i transportforbindelse, den reiser mye, også astralt. Den beskytter de reisende og advarer mot mulige farer. Den guider oss gjennom hindringer som oppstår i vår søken på overvinnelse!

Hjort
Hjorten`s visdom er mildhet i ord, tanker og berøring. Den er også dyktig til å lytte. Hjorten er yndig og takknemlig for skjønnhet som er i balanse. Den forstår nødvendigheten for overlevelse. Hjorten står for kraft og styrke til å vise takknemlighet og til å gi av seg selv. Den er villig til å ofre seg til det gode. Hjorten har en forbindelse til skogens gudinne. Den står for den alternative stien til sitt mål!

Isbjørn
Denne vakre hvite bjørnen er dyktig til å navigere langs med jordens magnetiske linjer. Den står for selvanalyse og ensomhet. Isbjørnen er ekspert på å svømme gjennom følelsesmessige farvann, og finner veien tilbake. Den er dyktig til å finne føde i et ufruktbart landskap. Isbjørnen bærer styrke til å møte motgang. Den kommuniserer og har forbindelse med det åndelige. Isbjørnen er en drømmer, står også for død og gjenfødelse. Den er foranderlig. Skaper drømmer, sjamaner, mystikk og visulisjoner. Den er en forsvarer og en hevner!

Jaguar
Dette fantastiske kattedyret har egenskapen å se veien klart selv der det er kaos rundt den. Jaguaren forstår mønsteret i kaoset og vandrer i mørket uten frykt. Den hjelper oss å lette sjelearbeidet. Jaguaren er selvstendig. Er ikke redd for å bevege seg eller være på ukjente steder. Jaguaren er en *shapeshifter* og er ikke redd for å forandre seg. Den har en god psykisk innsikt.

Jaguar "Sort"
Den sorte Jaguaren er vakt over den evige sirkulære tiden. Han er portvakten til det ukjente. Den sorte Jaguaren bærer sin visdom fra oven! I følge den Mayanske troen, var solens reise over himmelen og dens reise i den mørke natten et symbol på den evige reisen av menneskelige bevisshet og transformasjoner. Sola ble ved middagstider sammenliknet med Ørnen, da solen *lik ørnen* fløy høyt på himmelen. Når solen styrter nedt under horisonten, symboliserer det da vi styrter inn i det mørke hvor vi vender oss mot våre åndelige utfordringer og da vi er omformet. Når solen gjemte seg ble det sagt at den da var Jaguaren, hvor symbolet lå i dens sorte og prikkede skinn som ble lyst opp av himmelsens stjerner.. Følgelig ble den kalt «Jaguaren Sola». Jaguar er jordens far. Som jordens far er han leder over den hellige kraften over dyrene og jorden som de lever på. Kraften som lever innenfor fjellene, som gir dem deres vulkansk og transformative kraft, er den samme underverdens kilden av kraft og energi som Jaguaren Sola. Det Mayanske ordet for Jaguar er IX (uttalt eesh).

Kolibri
Denne lille vakre fugelen er dyktig på å heale ved bruk av lys, som en laser fra munnen. Kolibrien er utholdende på lange reiser. Den er dyktig på å fly inn i smale åpninger for å heale. Kolibrien bringer oss budskapet som handler om glede, lykke og kjærlighet!

Kråke
Kråka er en beskytter for steder før de eksisterer, og den er dyktig på å bevege seg i tid og rom. Den ærer forfedre, og bringer sjeler fra mørket og inn i lyset. Kråka arbeider uten frykt i mørket og er en veileder mens den jobber i skyggene. Den beveger seg fritt i intet og i tomheten og den står for forandring. Kråka forstår alt som er relatert til etikk.
 

Løven
Løven er et flokkdyr som føler sterkt for brorskap og samhørighet med sin flokk, da de har sterke familiebånd! Løvene lever et rolig liv og gir oss et budskap om å gi slipp på stresset. De har stor kraft og styrke, de er også modige. De står for energi og kraft. Løvene er selvoppfyllende!

Mink
Minken opererer i det stille. Den gjør ikke så mye vesen av seg. Den er listig og oppfinnsom. Minken står også for hevn. Den er en ivrig observatør og har evnen til så se skjulte grunner bak ting. Den finner kraft gjennom sine observasjoner!

Muldvarp
Muldvarpen er beskytteren av de nedre regionene. Den har forbindelsen med energiene av Moder Jord. Muldvarpen har kunnskaper om urtene, røtter, mineraler, frø, elver og andre gjemte goder av jorden. Den har evnen til å gå innover i seg selv. Muldvarpen er introspektiv og er blind mot alt unntatt lyset og mørket i den materielle verden. Den uttrykker sin kjærlighet til naturen. Muldvarpen er sensitiv mot berøring og vibrasjoner. Den har forståelsen av energier og strømminger

Måke
Denne sjøfugelen står for åndelige bud. Den har kommunikasjon med det gudommelige. Den er ansvarsbevisst og oppfører seg deretter. Måken har evnen til å se situasjoner ovenfra. Den står for vennskap!Oter
Oteren symboliserer en kvinnes healing-visdom. Den er følsom uten å være mistenksom. Oteren leder oss frem til våre talenter som vi ikke har *maskert*. Talenter som ligger i oss uten at vi har pyntet på dem, eller satt en demper for dem. Oteren er oppmerksom på det åndelige. Den er trofast og har evnen til å få tilbake det den gir ut og deler med seg. Et ordtak som sier at det du gir får du også tilbake. Oteren viser oss hvor viktig det er at vi forstår nødvendigheten av det å leke og sette av leketid. Vi må ikke glemme å leke.

Puma
Pumaen bruker sitt lederskap med visdom og uten ego. Den vet å balansere kraften med hensikter og styrke. Den innbringer selvtillit og symboliserer frihet fra skyld. Pumaen er listig.
For Zunis av Turtle Island (Sydvestlig forente Stater) var Pumaen ansett som hovedjegeren, kjent for dens høye intelligens, dens kunnskap om andre dyr og livsformer, dens fysiske mot, dens viljestyrke, og dens intuitive evne. Pumaen ser at vedlikehold av dens territorium er nødvendig for dens overlevelse. Poshaiankia, faren av medisinstammene, ga pumaen oppgaven å bringe budskap fra mennesker til de høyere åndene, på grunn av dette dyrets personlige kraft, overlegende kunnskap, dens viljestyrke, og standhaftighet. Derfor representerer pumaen leddet mellom oss og de meste mektige åndene i Zuni Mythology : Moder Jord, Far Himmel, og opphavet til alt.

Rev
Reven er en *shapeshifter* og symboliserer dyktighet. Den er god til å observere. Reven er en listig fyr som vet å smyge seg frem usett i stillhet. Den har en kvinnes feminine mot. Den symoliserer usynlighet og har evnen til å observere *det usette*. Reven er hardnakket, men bærer også med seg en mildhet og er rask i sine bevegelser.

Siriss
Den flotte krabaten har evnen til å manipulere tiden. Sirissen har makt å bevege seg mellom øyeblikkene. Sirissen har forståelsen for at naturen sirkulerer med tiden. Den forstår kraften i stillheten. Sirissen har en Kvinnes krigsenergi og den angriper strategisk.

Skilpadde
Dette langsomme dyret med hardt skall å som vekker i oss en følelse av en urgammel tid, er et symbol av jorden. Den har en forbindelse med midtpunktet eller sentrum som vi også kaller det. Tross sin langsomme ferd, har den navigasjonsferdigheter. Skilpadden er tålmodig. Den setter sine egne grenser. Skilpadden representerer det feminine og har kraft til å lege kvinnlige sykdommer. Den respekterer andres grenser, utvikler nye ideèr og er psykisk en beskytter av seg selv.
Skilpadden har selvsikkerhet, står for fasthet og er ikke voldelig i forsvar!

Sommerfugl
Sommerfuglen har kraften som en virvelvind. Den står for reinkarnasjon, transformasjon og forvandling. Sommerfuglen er et symbol på det magiske.

Spekkhugger

Spekkhuggeren som symbol står for skaper av kosmos. Den har evnen til å forvandle rå materie til stjerner, planeter og lignende. Spekkhuggeren befrir sjelen fra den fysiske kroppen. Den har evnen til å kontrollere nedbøren på moder jord. Spekkhuggeren bruker den vibrerende sangen sin til å heale. Den hjelper mennesker å finne sin egen sjelesang. Spekkhuggeren har evnen til å huske sin sjels minner. Den ser det usette. Spekkhuggeren har evnen til å forsegle, tette igjen revner og sprekker i sjelen så ikke energiene lekker ut.

Svanen
Svanen forteller oss at vi selv har evnen til å vekke opp vår egen kraft. Den forstår  betydningen av drømmesymbolene. Svanen har evnen til å se inn i fremtiden. Den har forståelsen for utviklingen innen det åndelige. Den utvikler sin evne innen intuisjon. Svanen har evnen til å forutse ting. Den behandler andre med yndighet.


Tiger

Tigeren er et symbol på styrke. Den møter motgang med sin viljekraft. Tigeren symboliserer det å *handle* i rett tid som fremgangsmåte. Den setter i gang tiltak uten å analysere det først.

Ugla
Uglen går for å være en mystisk og hemmlighetens fugl. Det virker som den hemligholder sin visdom. Uglen flyr stille, men med flyktige bevegelser. Den ser hva som befinner seg bak masker. Uglen har et skarpt syn. Den er en budbringer av hemligheter og varsler. Uglen er foranderlig. Den er en forbindelse mellom den mørke og usette verden samt den lyse verden. Uglen er komfortabel med sin egen skygge. Den bringer månens magi og står for friheten!

Ulven
Ulven er et staselig dyr som står for død og gjenfødelse. Den møter slutten på sitt livsløp med verdighet og mot. Ulven er en åndelig lærer, som veileder oss i drømmer og under meditasjon. Den har en intelligent insikt i ting, og finner verdier i det sosiale og innen familien. Ulven er smart, og den har ingen problem med å overliste sine fiender, da den er dyktig til å passere umerkbart og er unselig. Ulven er trofast! En dyktig forsvarer for seg selv og sin familie. Ulven benytter muligheter for forandringer.

Øgle/Firefisle

 Øglen/Firefislen har evnen til å løsrive seg selv fra sitt ego. Den har kraft til å fornye det som er gått tapt. Innen det åndelige symboliserer det også gjenfødelse. Øglen/Firefislen møter frykten ansikt til ansikt. Den kontrollerer drømmer og beveger seg i den andre verden.

Ørnen
Ørnen har et skarpt syn. Den kan fra store høyder få øye på et lite byttedyr. Den er rask, har styrke og er modig. Ørnen er klok, og bærer mye visdom i seg. Den belyser det åndelige for oss, er legende og kreativ. Ørnen har kunnskaper om det magiske, og den kan med sitt skarpe syn se den åndelige, men skjulte sannheten. Den stiger over det materielle for å se det åndelige. Ørnen er dyktig til å forstå mønstre, og er en forbindelse til åndelige veiledere og læremestre. Den bærer stor kraft og evner, den er i balanse. Ørnen er grasisø og har en verdig holdning. Den er dyktig til å se helheten i ting. Den har forbindelse til de øvre sannheter. Ørnen er intuisjonsrik og er en kreativ ånd. Den har respekt for grensenes områder. Ørnen er yndig og grasiøs til å utrette sann kunnskap og krevende hardt arbeid. Under reiser, kan ørnen ofte fly deg til de plassene du skal. Noen blir ørnen selv, man bli i ett og flyr over landskaper.               
                 
Den som aldri har en drøm, vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse.
DYR I DRØMMER HVA KAN DET BETY:

ALBATROSS
En albatross symboliserer enten hell eller gode nyheter.

AND
Flyr endene betyr det hell i kjærlighet eller forretninger. Jakter du på ender kan du bli arbeidsløs. Skyter du dem kan folk begynne å motarbeide deg. Hvis endene svømmer vil du få en fin reise.

ANTILOPE
En antilope symboliserer hell, såfremt den ikke er i fangenskap eller du jakter på den. Da vil den bety en person du ikke må stole på.

APE
En ape betyr at du må være på vakt mot noen som kan skape problemer for deg.

BAVIAN
Er du enslig vil du få et lykkelig ekteskap. Hvis du er gift vil du få økt status.

BEVER
Drømmer du om en bever som bygger en dam, vil dette bety at du må arbeide hardt for å nå dine mål. Har beveren problemer med byggingen viser dette at du har satt deg for høye mål og må vurdere karrieren din.Hvis du skadet en bever følger du ikke gode råd andre gir deg, dette må du slutte med.

BIER
Bier betyr generelt hell, og lover godt for alt du gjør. Hvis bien derimot stikker deg, kan du forvente vekslende hell i en periode. Det kan også hende du bruker for mye energi på å løse problemer som i virkeligheten er ubetydelige.Døde bier symboliserer at det er noen i din omgangskrets som ikke er til å stole på. Summende bier betyr gode nyheter.

BILLER
Biller symboliserer uvennskap og sjalusi.

BJØRN
Hvis en bjørn løper etter deg betyr dette at du kan komme til å tape penger. En bjørn kan også symbolisere en rival innen kjærlighetslivet. Klatrer bjørnen vil du gjøre det bra.

GAUPE
Gauper symboliserer skjulte fiender.

GEIT
En geitekilling symboliserer at du står i fare for å såre dine nærmeste på grunn av din oppførsel. En voksen geit som klatrer betyr fremgang i livet.

GIRAFF
Dette er en advarsel mot å blande seg inn i saker du ikke har noe med.

GJØK
Drømmer du om en gjøk har du gjort noe dumt. Drømmer du om en gjøkunge så blander du deg urettmessig inn i andres liv.

GRESSHOPPE

Gresshopper symboliserer forvirring og vanskeligheter.

GREVLING

En grevling betyr at du vil få det som du ønsker, hvis du jobber nok for det.

GRIBB
Så du en gribb som satt og ventet har du en fiende som venter på at du skal gjøre en feil. Ellers vil en gribb bety enten hell eller at du vil komme over problemene dine.

GRIS
En gris symboliserer egoisme. Er du grisen er det du som er for egoistisk.

GÅS
En flygende gås betyr en uventet reise. Hvis den svømmer symboliserer den uventede gjester. Fanger du en gås kan du komme til å få dårlige nyheter. En gås i en innhegning symboliserer at du må endre kostholdet ditt.

HANE
En stolt hane symboliserer seier eller seksualitet.

HARE

Spiser du hare vil du gjøre det bra. Drepte du en hare kan du få en periode med problemer. Så du en hare som løp kan du komme til å skifte arbeid eller bosted. En hare kan også symbolisere hell eller ubestemmelighet.

HAUK
En hauk som sitter i ro symboliserer kjedsomhet. Hvis den flyr vil du få det bra.

HEST
Er hesten hvit har du truffet den rette. Hvis den er svart vil du enten gjøre det bra i forretninger eller så vil du få en utsettelse. En grå hest symboliserer vansker. Hvis hesten var blakk betyr den kjærlighet. En brun hest symboliserer tenking. Flere hester betyr at ting vil gå bra. Setter du grime på en hest er det noen du prøver å styre. Kjemmer du en hest vil du foreta en heldig spekulasjon. Er du redd en hest er du bekymret for noe. Hvis hesten sparket deg kan du få dårlige nyheter om en venn. Et føll betyr gode nyheter.

HJORT
En hjort er symbolet på mildhet og ydmykhet.


HOGGORM
En hoggorm er en advarsel. Du har enten falske venner, eller så prøver noen å lure deg.

HUND
Dette er en drøm som oftest viser hvilke venner du har. Er hunden vennlig har du hyggelige venner. Hvis den er sint har du venner som ikke er så bra. Er den stor vil du få en innflytelsesrik venn. En villhund viser at noen prøver å utnytte eller ødelegge deg. Prøver villhunden å angripe deg, og den blir drept vil du klare deg bra. En vakthund symboliserer beskyttelse. Hvis en hund bjeffer vennlig vil du få anerkjennelse. Hvis den er sint og bjeffer kan du få problemer med loven. Hunder som slåss betyr at du må megle mellom to venner som krangler. Er du redd hunden er dette alltid en advarsel mot en dårlig venn.

HVAL
En hval symboliserer beskyttelse. Hvis den plasket med halen vil bekymringene dine ta slutt.

ISBJØRN
En isbjørn symboliserer forbedring.

KALKUN
En flokk med kalkuner betyr anerkjennelse. Hørte du en kalkun kan du bli forvirret. Drepte du en kalkun vil du få hell. Laget du mat av en kalkun vil du få velstand. Hvis du spiste kalkun kan du komme til å feilberegne noe.

KALV
Kalver er et godt tegn. Du vil få det bedre hvis du drømmer om dem. Leker de vil du få et lykkelig liv.

KAMEL
En kamel betyr at du kommer til å få hjelp når alt ser håpløst ut. Hvis du red på en kamel vil du få det bra. Den kan også være et tegn på at du må være mer forsiktig, eller så kan den symbolisere hardt arbeid.

KAMELEON
Drømmer du om en kameleon må du la være å stole på de du ikke kjenner så godt.

KANIN
Kaniner symboliserer generelt hell. En hvit kanin betyr at partneren vil være trofast.

KATT
Her kommer det an på om du liker katter eller ikke. Liker du katter, betyr en pen katt at du vil møte en attraktiv person som du vil bli sammen med. Klorer katten deg kan du bli møtt av lureri og svik. Hveste katten bør du bli mer selvsikker. Hvis du ikke liker katter betyr en katt svik og uflaks. Dette blir mindre hvis du jaget katten. En kattunge symboliserer skuffelse i kjærlighet for en mann, og et ubetydelig forhold for en kvinne.

KENGURU
Blir du angrepet av en kenguru kan du bli utsatt for bakvaskelser. Kenguruer som hopper rundt betyr at du vil ta innersvingen på noen. Har kenguruen barnet sitt i pungen er du overbeskyttende.

KROKODILLE
Blir du bitt kan du få skuffelser innen kjærligheten. Er den død vil du få stor suksess. Det vil også skje hvis du bare blir jaget av den. Ligger den bare rolig er dette en advarsel mot at noen prøver å påvirke deg i negativ retning

KRÅKE
Drømmer du om en kråke som flyr vil du få det bra i den nærmeste fremtid. En kråke kan også være et symbol på magi, død eller forandring.

KU
En flokk med kyr som spiser symboliserer at livet ditt kan bli lett. Hvis du prøver å tvinge kyrne til å gå et sted tyder dette på at du må jobbe hardere for å opprettholde inntekten din. Det kan også hende du har gjort, eller vil gjøre noe dumt. En ku kan også symbolisere morsinstinktet.

LAM
Ser du et lam som leker vil du få mange venner. I alle andre sammenhenger symboliserer et lam at du vil tjene mer penger.

LARVE
Dette er en advarsel om at noen prøver å utnytte deg.

LUS
Lus symboliserer irritasjon og frustrasjon. Drepte du lus vil du få hell.

LØVE
Du vil få mange hindringer, men gjør du alt riktig vil du komme over dem. Hvis du identifiserer deg med løven er du for dominerende. En løve kan også symbolisere begjær.

MARIHØNE
En marihøne betyr suksess.

MAUR
Var det maur i maten eller på klærne dine kan du komme til å bli frustrert. Ellers vil maur bety at du bør skifte jobb.

MUS
En mus vil generelt bety uvennskap. Ser du en mus bli drept av en katt må du ikke følge alle rådene du får. En mus som sitter i en musefelle betyr dårlige nyheter. Ble du skremt av en mus kan noe komme til å gjøre deg flau. Kjente du en mus i klærne er det noen som ikke er til å stole på. Hvis musen berører deg kan du bli involvert i en skandale.

OKSE
Ser du en okse vil du måtte tilpasse deg. Hvis du binder en okse vil du fortelle noen hvordan ting virkelig er, klarer du ikke å binde den vil du bekymre deg ovenfor noen. En okse er også et symbol på makt, maskulinitet og sex.

OTER
En oter symboliserer dårlige tider.

PAPEGØYE
Papegøyer symboliserer sladder.

PELIKAN
Pelikaner er symbolet på fremgang.

PINNSVIN
Du kan få litt fremgang i livet.

REV
En rev er et symbol på intelligens og sluhet.

ROTTER
Ser du en rotte i en drøm er noen sjalu på deg og denne personen vil prøve å legge hindringer i veien for deg. Er rotten hvit vil noen hjelpe deg. Hører du rotter har du kastet bort tiden din. Klarte du å jage bort rottene har du ingenting å bekymre deg for.

RÅDYR
Et rådyr som går fritt symboliserer et nytt vennskap. Er rådyret innesperret kan du bli skuffet på grunn av en venn. Skyter du et rådyr har du en falsk venn.

SAU
En hvit sau er et godt tegn. Hvis du drømte om en sort eller grå sau må du være forsiktig i din oppførsel.

SEBRA
Ser du en sebra har du for liten stabilitet i livet.

SEL
En sel betyr fremgang.

SKILLPADDE
En skilpadde symboliserer hell, et langt liv og god helse. Du kan også komme til å oppleve noe rart hvis du drømmer om en skilpadde.

SKORPION
En skorpion er en advarsel mot dårlige venner og bekjente.

SLANGER
Slanger er generelt et symbol på svik, hindringer og problemer. Er du omringet av slanger kan du bli bedratt av den du stoler mest på. Hvis du leker med en slange er det noen som vil prøve å få deg til å gjøre noe du ikke burde gjøre. Blir du bitt av en slange kan du bli uheldig. En slange som slynger seg rundt deg betyr svik. Et slangebol betyr uflaks. Hvis du går forbi en slange vil du vinne over de som vil deg vondt. Se også på eventuelle farger.

SNEGLE
Brukte du snegler som mat vil du få det bra. Ser du en snegle med lange horn er det fare for at din ektefelle eller kjæreste er utro. Tråkker du på en snegle har du en falsk venn. Hvis du ser en snegle som kryper, og du ikke legger merke til noe spesielt ved den, vil du oppnå noe på det sosiale området.

SOMMERFUGL
En sommerfugl kan være en advarsel om å ikke fly så mye fra person til person, du bør roe deg ned. Er sommerfuglen stor og flott vil du gjøre inntrykk på samfunnet rundt deg. Drømmen kan også si du er for overfladisk. Prøvde du å fange en sommerfugl bør du prøve å få det morsommere. Den kan også være en oppfordring til å prøve å endre ditt liv og din personlighet til det bedre.En sommerfugl kan også symbolisere lykke eller suksess.

STORK
En stork symboliserer små problemer som snart vil bli glemt.

STRUTS
En struts vil alltid bety hell.

SVANE
Hvite svaner betyr lykke i kjærligheten eller hjemmet. Sorte svaner symboliserer forretningsproblemer.

TARANTELL
Drømmer du om en tarantell må du passe på helsen din.

TROST
En trost symboliserer at du vil bli fornøyd.

UGLE
En ugle er symbolet på en skuffelse eller at ting vil snu seg.

ULV
Jaget du en ulv vil du overkomme alle hindringer og lykkes i noe. Ellers vil en ulv bety økonomiske problemer.

VASKEBJØRN
Dette er en advarsel om at noen ikke er slik de gir seg ut for å være. Faren for å bli lurt er stor.

VEPS
Disse insektene betyr at du bør avslutte et forhold som ikke gjør noe godt for deg.

VILLSVIN
Et villsvin symboliserer skuffelse.

ØRN
En ørn symboliserer først og fremst makt. Dreper du en ørn er du hensynsløs. Spiser du en ørn vil du bli innflytelsesrik og berømt. Dreper noen andre en ørn kan du miste din makt og berømmelse. Skrikende ørner betyr at du vil oppnå dine ambisjoner. Ørneunger betyr at du vil gå oppover på den sosiale rangstige.

ØYESTIKKER
Ser du en død øyestikker kan du få dårlige nyheter. Lander en øyestikker på deg vil du få gode nyheter. Sitter en øyestikker rolig kan du få gjester det er vanskelig å bli kvitt.

ÅL
Drømmer du om en død ål, vil du ta innersvingen på alle dine fiender. En ål i klart vann tyder på hell. En ål som glir i fingrene dine betyr at hellet ditt kan bli borte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE