BRANNVERN

10 enkle tips til brannvern i hjemmet:

1.Sørg for at du har riktig, godkjent og fungerende utstyr for brannvarsling.

2.Sørg for at du har riktig, godkjent og fungerende utstyr for brannslukking.

3.
Sjekk alltid at komfyr, strykejern, tv, kaffetrakter og andre elektriske apparater er slått av før du går hjemmefra.

4.
Ikke bruk vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel når du ikke er våken og tilstede i boligen.

5.
Sjekk alltid øvre wattstyrke før du bytter lyspærer.

6.
Få gjennomført en kontroll av det elektriske anlegget i boligen.

7. Bruk gjerne selvslukkende lys, og plasser alltid levende lys i god avstand til brennbare materialer. Forlat dem aldri.

8.
Installer gassvarsler hvis du bruker gass.

9.
Slå tv, pc, skjerm, cd-spiller og andre elektriske apparater helt av når du har brukt dem.

10.Sørg for at du har nødvendig redningsutstyr , og at alle vet hva de skal gjøre hvis det brenner. Arranger brannøvelser, også hjemme.

 

 

 

 

 

HVA ER:


SLOKKEAPPARAT

Alle hus og leiligheter skal ha slokke utstyr. Det kan være husbrannslange eller et/flere slokningsapparater. Det er viktig å vite hvor disse står og hvordan de fungerer.


BRANNTEPPE

Et brannteppe kan være lurt å ha i tillegg til annet brannslukknings utstyr. Dette er et spesiellt teppe som tåler varme og som legges over mindre flammer.


RØYKVARSLER

Røykvaslere redder hvert år mange menneskeliv. Hvis det skulle begynne å brenne hjemme hos dere ville røykvarsleren begynne å pipe.
Det er derfor viktig at dere minner de voksne på å bytte batteri og at de tester røykvarslerenHUSBRANNSLANGE

En husbrannslange er ofte plassert under kjøkkenbenken.
Den skal rekke frem til alle rom hjemme hos dere, slik at de voksne kan slokke om det skulle begynne å brenne.ØVELSE ER VIKTIG

Øvelse gjør mester. Derfor øver vi hver dag for å være mest mulig forberedt.
Øver dere hjemme hos deg?
Det må dere gjøre slik at alle vet hvor dere skal rømme om det oppstår brann. 

 

 

ANDRE TIPS:

Forlat aldri et rom med levende lys. Plasser tente lys i god avstand til brennbart materiale. Slokk levende lys med lysslokker -ikke blås.

Fyr alltid med pass mengde tørr ved og god trekk. Dårlig forbrenning kan føre til pipebrann. Husk gnistfanger. Hold alltid ilstedet under oppsikt. Tøm asken på et sikkert sted.

Husk å kose dere sikkert

 

Bålforbud i skog og mark:

I Norge er det et generelt forbud mot å gjøre opp bar ild i skog og mark i tiden

15 april til 15 september.

Merk dere at engangsgriller er å regne som bar ild. Det finnes derimot som regel en del bålplasser som brannvesenet har godkjent, til bruk også i perioden 15 april til 15 september Disse får man vite om ved å ta kontakt med lokalt brannvesen.

 

Propanvett:

Propan er tyngre enn luft. Ved lekkasjer vil derfor gassen legge seg langs bakken/gulvet dersom det ikke er tilstrekkelig utlufting. I ren form er propan uten farge og lukt. Derfor er den av sikkerhetsmessige grunner tilsatt et luktstoff. Lekkasjer vil dermed kunne luktes i god tid før konsentrasjonen av gass blir antennelig.

Kontroll av anlegget

 • Utstyret bør sjekkes grundig når man ankommer hytta og før det tas i bruk
 • Det bør jevnlig kontrolleres at alle slanger og koblinger er tette, ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet
 • Slangene og regulatoren bør sjekkes jevnlig, og brenneren må holdes ren

Oppbevaring av gass

 • Propangass til hyttebruk leveres i beholdere av stål, aluminium eller kompositt og skal bare fylles på godkjente fyllstasjoner av kvalifisert personell
 • Gassbeholdere må stå utendørs eller i et skap med god utlufting
 • Det er ikke tillatt å lagre gassbeholdere i kjeller eller på annen måte under bakkenivå
 • Beholderne må stå oppreist, både når de fraktes og når de er i bruk

Tilkobling

 • Propangassanlegg skal som hovedregel bare monteres av fagfolk. Til hyttebruk er det imidlertid tillatt å foreta monteringen selv, forutsatt at man har nok kunnskap til å gjøre det på en korrekt og forsvarlig måte
 • Slangen bør være kortest mulig, og maksimum 1,5 meter.
 • Det er viktig at slangen som brukes er beregnet til propan Ved avstander over 1,5 meter mellom gasskilde og komfyr skal det benyttes kobberrør
 • Rørene skal monteres slik at de er lett å komme til for ettersyn.

 

SIKKERHETSREGLER FOR BRUK AV LEVENDE LYS:

Sikkerhetsregler for bruk av levende lys

 • Forlat aldri rom med levende lys
 • Pass også på at du ikke sovner fra levende lys. Husk at reaksjonstiden øker og vurderingsevnen reduseres i alkoholpåvirket tilstand
 • Plasser aldri lys i nærheten av trekk (dører, vinduer)
 • Pass på at levende lys ikke kommer i nærheten av ting som kan brenne. Vær spesielt oppmerksom på avstand til gardiner og andre tekstiler
 • Plasser ikke levende lys der personer beveger seg – løse klær kan ta fyr om de kommer borti lysene
 • Sørg for at levende lys står stødig. Barns/kjæledyrs lek kan lett få stearinlys til å velte
 • Bruk aldri brennbare lysestaker og brennbare lysmansjetter. Lys som brenner helt ned kan sette fyr på eller smelte lysestaker og lysmansjetter av brennbart materiale. Dekorasjoner av lettantennelig materiale bør aldri kombineres med tente lys

Spesielt for telys

 • Plasser ikke telys direkte på bord eller duk, men på noe som tåler høy temperatur
 • En egnet telysholder er åpen og gir god lufting. Tette holdere vil kunne gi overoppheting og farlig oppflamming
 • La helst telys brenne ut slik at det slokker av seg selv. Dersom du må slokke telyset – ikke blås! Bruk heller en lysslokker til å kvele flammen med
 • Hvis telyset flammer opp må du aldri helle vann på det. Dersom du forsøker å slokke med vann, vil det føre til en voldsom oppflamming. Kvel flammen, for eksempel med en lyseslokker

Vedfyring og peiskos

 • Vedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua
 • Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten
 • Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy
 • Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte, og gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein
 • Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter


Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksot som kan føre til pipebrann. Oppdager du sotbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskiller og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til skorsteinen.

 

 

 

 

Røykvarslere kan gi falsk trygghet
http://www.youtube.com/watch?v=Xi-xLSdf-0k&feature=related

 

Brannvesen i 1941 Fiat og Magirius
http://www.youtube.com/watch?v=ldRZUwRu2Ew

 

 

 

 

FLERE LINKER:

Fire safty
http://webtech.kennesaw.edu/jcheek3/firesafety.htm

http://www.welephant.co.uk/

Fire Safety Music video
http://www.youtube.com/watch?v=cBOYwNF1Frw&feature=related


BRANNØVELSE I HJEMMET
BRANNØVELSE I BARNEHAGEN
BRANNØVELSE PÅ SKOLEN
BRANNØVELSE I BEDRIFTEN
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE