SORG

De største sorgene i livet skapes ikke av tapene og ulykken, men av frykten for dem.

HVA ER SORG:

Sorg er en følelsesmessig tilstand som blir utløst av sterke emosjonelle nerveimpulser.

Sorg er en tapsreaksjon, såsom for eksempel bortgang av en nær slektning, plutselig eller progressivt forløp av en sykdom eller gjennom psykisk sykdom, etc. Reaksjonen er et naturlig psykologisk resultat av en ytre hendelse.Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger.Kjenner du din venns sorg, så regn den for din egen.De fleste av dette livs skygger forårsakes av at vi selv står i veien for vårt eget solskinn.Hva er bekymrede menneskers filosofi? Hvis jeg tar sorgene på forskudd, så er de halvert når de kommer.En glede driver hundre sorger på flukt.Den som søker glede uten sorg, mister gleden.Det er bedre å gråte ut en gang, enn stadig å sukke.Du kan glemme den du har delt latteren med, men aldri den du har delt gråten med.Små sorger taler, store sorger tier.Jeg sørget over at jeg ikke hadde sko - til jeg møtte en mann som ikke hadde føtter.Misunn aldri noen hans tilsynelatende lykke! Du kjenner ikke hans hemmlige sorger.Du kan ikke hindre sorgens fugl i å fly over ditt hode, men du kan hindre at den bygger rede i ditt hår.Har du møtt den store sorg, går de små sorger lettvint forbi.Sørg ikke over tenkte sorger. Vent din tid, og virkelige sorger kommer nok.Øyet kan smile og munnen le, men sorgen i hjertet kan ingen se.Ikke ta sorgen på forskudd, da må du lide under den to ganger.Sorg går ikke over. Den tar bare en annen form. En sorg ligner på havet. Til å begynne med er bølgene veldig krappe. Så kommer dønningene, men det blir aldri mer havblikk.Når en sitter fast i sølen, kan vannet få en fri, når en sitter fast i vriene ord, kan munnen hjelpe en, men når en sitter fast i sorg, er det slekten en skal henvende seg til.Natten er trekkpapir for mange sorger.Den tid, den sorg.Sorg er som en trekant
som dreier rundt i hjertet
med spisser som risper.
Det gjør vondt,
til trekantens spisser
er avslitt og det bare
er en kule igjen, som
glir rundt uten smerte.Du kommer ikke over det,
men du kommer gjennom det.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE